Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Dịch vụ vân tải ô tô số 8
25/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên Công ty: CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8

- Địa chỉ: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại; 024.3681.1193

UBCKNN

Các tin khác