Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang
25/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang kể từ ngày 2/10/2019. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên Công ty: CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang

- Địa chỉ: Số 2 Lê Lợi, Phường Xuân Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại; 058. 3821250 Fax; 058. 3824205

- Giấy chứng nhận đăng ksy doanh nghiệp số 4200369786 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 5/2/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/10/2018.

UBCKNN

Các tin khác