Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tico
22/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tico (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Tico

- Địa chỉ: Số 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 9612405

- Ngày hủy đăng ký công ty đại chúng: 12/6/2019

UBCKNN

Các tin khác