Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn
21/10/2019

Ngày 21/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên Công ty: CTCP Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

- Địa chỉ: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 024.62970970

- Website: www.thanhdoancorp.vn

- Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0307717044 thay đổi lần 16 ngày 14/6/2019.

UBCKNN

Các tin khác