Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai
21/10/2019

Ngày 21/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 6346/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Đại chỉ: Đường 9 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 8826643

Fax: 02518826644

Website: www.donimex.com

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600298954 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/4/2016 với vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác