Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
30/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 23/8/2019 về việc giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo đó, Công ty thông báo về việc giảm kiểm toán viên Kiều Phi (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3190-2015-001-1) trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2019 kể từ ngày 14/8/2019 và kiểm toán viên Đào Thị Mai Thanh ((Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3657-2016-001-1) trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2019 kể từ ngày 16/8/2019.

UBCKNN

Các tin khác