Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Điện Bắc Nà
13/08/2019

Ngày 13/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 4904/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Điện Bắc Nà (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Điện Bắc Nà

Trụ sở chính: Thôn Nậm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 780702

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28/11/2018, mã số doanh nghiệp 0102141313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, vốn điều lệ 155 tỷ đồng

UBCKNN

Các tin khác