Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Vàng Agribank – CTCP
15/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Vàng Agribank – CTCP (Công ty) kể từ ngày 21/5/2019. Thông tin về Công ty như sau:

- Tổng Công ty Vàng Agribank – CTCP

- Địa chỉ: 239 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 024 35146450    Fax: 024 35146424

  UBCKNN

Các tin khác