Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Otran Logistics
13/08/2019

Ngày 12/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Otran Logistics. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Otran Logistics.

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3897789;    Fax: 0254 3897859

UBCKNN

Các tin khác