Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên
06/08/2019

UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên kể từ ngày 8/4/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên

Địa chỉ: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3863892 Fax: 0221. 3864095

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900106390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 9/7/2015

UBCKNN

Các tin khác