Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông
02/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông.

Địa chỉ: Số 46/19 đường D1, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3813509.    

UBCKNN

Các tin khác