Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại và Tạp phẩm Sài Gòn
29/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Tạp phẩm Sài Gòn (Công ty) kể từ ngày 17/5/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Tạp phẩm Sài Gòn

Địa chỉ: 35 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3932 5687    - Fax: 028 3932 5963

UBCKNN

Các tin khác