Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Công trình Hàng Không
11/06/2019

Ngày 10/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Công trình Hàng Không. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Công trình Hàng Không.

Địa chỉ: 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3872 1145;    Fax: 024 3827 1926

UBCKNN

Các tin khác