Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cao su Đắk Lắk
09/05/2019

Ngày 8/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 2782/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cao su Đắk Lawsk (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Tp. Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262.3865.015    Fax: 0262.3865.041

- CTCP Cao su Đắk Lawsk được thành lập ngày 15/11/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 6000175829 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp đăng ký lần đầu ngày 15/11/2010, thay đổi lần 6 ngày 1/10/2018.

UBCKNN  

Các tin khác