Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu lao động và Chuyên gia
06/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu lao động và Chuyên Gia kể từ ngày 05/04/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu lao động và Chuyên Gia

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Sài Gòn Mansion, số 3 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8227 229 Fax: 0283 9227 238

Mã số đăng ký doanh nghiệp số 0301339815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp./.

UBCKNN

Các tin khác