Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
23/04/2019

Ngày 23/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 2529/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

- Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

- Điện thoại: (0271).3640502 Fax: (0271).3667260

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 3800100464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/7/2010, thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2019 với số vốn điều lệ là 821.034.960.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác