Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
17/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu kể từ ngày 27/02/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 63 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3833 345   Fax: 0254. 3832 234

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3500835690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 05/01/2018.

UBCKNN

Các tin khác