Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP In tổng hợp Bình Dương
12/04/2019

Ngày 12/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 2368/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP In tổng hợp Bình Dương (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP In tổng hợp Bình Dương

- Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Điện thoại: 0274.3831505      Fax: 0274.3822941

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702606911, đăng ký lần đầu ngày 9/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/1/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

UBCKNN

Các tin khác