Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
11/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn (Công ty) kể từ ngày 30/3/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm II0, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh)

Điện thoại: 028 3742 1104

Fax: 028 3742 1100 .   

UBCKNN

Các tin khác