Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
11/04/2019

Ngày 10/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Địa chỉ: Số 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435574652

Fax: 02435586391 .   

UBCKNN

Các tin khác