Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
11/04/2019

Ngày 10/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 2316/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.883148

Fax: 02383.883304 .   

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900324603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 08/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 24/5/2018 với vốn điều lệ là 38.850.000.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác