Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Lắp máy điện nước và xây dựng
05/04/2019

Ngày 4/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Lắp máy điện nước và xây dựng. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Lắp máy điện nước và xây dựng .

Địa chỉ: Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0242 2249222   

UBCKNN

Các tin khác