Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty cổ phần
02/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty cổ phần. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty cổ phần;

- Địa chỉ: Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.8572767;     

- Fax: 0243.8572798.

UBCKNN

Các tin khác