Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh
21/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh (Công ty). Thông tin chi tiết về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 17, đường Võ Thị Sáu, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3814757

UBCKNN

Các tin khác