Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
23/01/2018

Kính gửi:   Các thành viên thị trường và các nhà đầu tư

Căn cứ vào báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xin thông báo đến các thành viên thị trường và nhà đầu tư:

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ngừng giao dịch ngày 23/01/2018 để khắc phục sự cố và sẽ thông báo đến các thành viên thị trường và nhà đầu tư về việc mở lại giao dịch trong thời gian sớm nhất.

2. Thị trường giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn tổ chức giao dịch bình thường. Nhà đầu tư cần cân nhắc thận trọng khi thị trường cơ sở tạm ngừng giao dịch và chỉ số VN30 không có biến động trong ngày 23/01/2018.

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đề nghị các thành viên thị trường tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình khắc phục sự cố, thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư và tổ chức giao dịch bình thường trở lại khi có thông báo của Sở.

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các thành viên và các nhà đầu tư.

  Trân trọng./.

 

CHỦ TỊCH

image

Trần Văn Dũng

  

Các tin khác