Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt
03/02/2020

  UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt được bổ sung KTV Lê Bảo Ngọc (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3906-2017-152-1) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 14/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác