Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xe khách Thái Bình
22/01/2020

Ngày 21/01/2020 Ủy ban Chứng khoán (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xe khách Thái Bình. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Xe khách Thái Bình

Địa chỉ: 167 Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 036 384 5988 Fax: 036 383 1480

UBCKNN

Các tin khác