Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
24/02/2020

Ngày 21/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 1085/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024. 22832468   

Công ty cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam được thành lập ngày 12/8/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0106935814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/8/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/7/2019.

UBCKNN

Các tin khác