Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn DOHA Đầu tư
Đăng ngày:  27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 371/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn DOHA Đầu tư (địa chỉ: số 8, tổ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 15/08/2019 và 16/08/2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn DOHA Đầu tư (Công ty), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã chứng khoán: VNC) lần lượt mua 359.000 cổ phiếu và 404.500 cổ phiếu VNC, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 1.140.100 cổ phiếu (10,86%) lên 1.499.100 cổ phiếu (14,28%) và 1.903.600 cổ phiếu (18,13%). Ngày 21/08/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của Công ty, theo đó, Công ty báo cáo đã mua 820.400 cổ phiếu VNC, khối lượng nắm giữ sau giao dịch là 1.960.500 cổ phiếu, ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 20/08/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN