Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thu Hương
Đăng ngày:  22/11/2019

Ngày 21/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 953/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thu Hương (địa chỉ: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng ((Bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Vũ Thị Thu Hương, người liên quan của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, mã chứng khoán TNI, mua 227.440 cổ phiếu TNI vào ngày 27/8/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2019.

UBCKNN