Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn
Đăng ngày:  21/11/2019

Ngày 20/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn, địa chỉ: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2016; BCTC các quý 1,2,3,4 năm 2017; BCTC các quý 1,2,3,4 năm 2018; BCTC quý 1/2019; BCTC soát xét bán niên năm 2017, 2018; BCTC kiểm toán năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2019./.

UBCKNN