Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Đăng ngày:  15/11/2019

Ngày 14/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 3930 3366    Fax: 028 3930 9595

- Website: www.angia.com.vn

- CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/1/2012, thay đổi thứ 12 ngày 26/9/2019.

UBCKNN