Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO
Đăng ngày:  13/11/2019

Ngày 12/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 353/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO (Công ty) (Địa chỉ: Số 436 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với BCTC năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.

UBCKNN