Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Đăng ngày:  06/11/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 14/BC/HĐQT/2019 ngày 29/10/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

UBCKNN