Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Đăng ngày:  04/09/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt giảm Kiểm toán viên Nguyễn Anh Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1482-2018-124-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt kể từ ngày 1/9/2019.

UBCKNN