Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện
Đăng ngày:  12/04/2019

Ngày 12/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 279/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (địa chỉ: Số 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 350.000.000 đồng đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN