Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar
Đăng ngày:  12/04/2019

  Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 02/4/2019 của CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (Công ty). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 3.828.187 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán).

UBCKNN