Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp giấy chứng nhận gia hạn thời gian hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  09/04/2019

Ngày 08/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK gia hạn thời gian hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Thời gian hoạt động: tối đa không quá 05 năm.

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 21, toà nhà Saigon Centre, tháp 2, số 67 Lê lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trưởng đại diện: Tatsuyuki Ota;

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

+ Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

+ Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam;

+ Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Daiwa Corporate Investment Asia Limited với các tổ chức kinh tế của Việt Nam;

+ Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại trợ tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận gia hạn này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN