Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
Đăng ngày:  12/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo số 27/2019/CV-TTCBH ngày 24/1/2019 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán SBT, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 29.721.879 cổ phiếu.

UBCKNN