Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Đăng ngày:  04/01/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 số 230/CV-SHN/2018 ngày 25/12/2018 của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Mã CK: SHN). Theo đó, SHN đã phát hành thành công 6.171.128 cổ phiếu.

UBCKNN