Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống CNTT trong hoạt động giao dịch điện tử trên TTCK
Đăng ngày:  11/09/2018

Thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, địa chỉ: số 234 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (qua Cục Công nghệ thông tin, điện thoại: 024-3934.0750 máy lẻ 629, 630; bản mềm gửi vào email: ptud_cntt@ssc.gov.vn) trước ngày 20/9/2018.

UBCKNN