Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo Danh sách 08 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 – Đợt III
Đăng ngày:  23/01/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 08 Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 – Đợt III.

  Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)