Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Đăng ngày:  13/01/2014

Ngày 10/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ không số ngày 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi.

(UBCKNN)