Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Kinh doanh Than Cẩm Phả Vinacomin
Đăng ngày:  24/04/2014

Ngày 24/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Kinh doanh than Cẩm Phả Vinacomin, địa chỉ: Số 170 đường Trần Phú, Tp. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)