Skip to content
ssc.gov.vn
13/05/2019
Ngày 9/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) ngày 6/5/2019
07/05/2019
Ngày 03/05/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai của Công ty cổ phần Chế tạo thuốc Taisho thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
18/03/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng- LADOPHAR (LDP) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
14/03/2019
Ngày 04/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đang ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang (Mã chứng khoán: DHG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung ngày 08/3/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo thuốc TAISHO theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 04/3/2019
31/01/2019
Ngày 30/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng ngày 25/01/2019 của nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng
25/01/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/12/2019 và ngày 24/01/2019 của Santomas SDN BHD
24/01/2019
Ngày 18/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 17/01/2019 của CTCP Tập đoàn PAN (mã CK: PAN, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Thực phẩm Sao Ta
23/01/2019
Ngày 21/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR (LDP) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
14/01/2019
Ngày 8/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 8/1/2019 của CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán PAN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử Trùng Việt Nam
10/01/2019
Ngày 07/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 03/01/2019 của CTCP Thực phẩm PAN (PANFOOD) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán ABT, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)