Skip to content
ssc.gov.vn
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Cần đa dạng hóa cả số lượng và chất lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
245
15/03/2019

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, ủng hộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những giải pháp phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để TTCK ngày càng phát triển hơn nữa, là một trong những doanh nghiệp niêm yết (DNNY) lớn trên TTCK, chúng tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

Thứ nhất, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ UBCKNN đã lấy ý kiến các thành viên thị trường đối với Dự án sửa đổi Luật Chứng khoán và mong muốn UBCKNN cũng như các cơ quan ban ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để Luật Chứng khoán (sửa đổi) sớm được thông qua. Điều đó sẽ góp phần hoàn thiện nền tảng pháp lý và là quy chuẩn chung cho các thành viên tham gia TTCK.

Thứ hai, hiện nay 30 doanh nghiệp lớn nhất trên TTCK chiếm tổng 80% vốn hóa của VN Index. Do vậy, chúng tôi mong muốn đa dạng hóa số lượng cổ phiếu trên thị trường và có thêm nhiều DNNY mới trong năm 2019 để tránh được việc vốn hóa thị trường chỉ tập trung vào các cổ phiếu blue-chip. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để có thêm lượng hàng hóa chất lượng tốt cho thị trường.

Thứ ba, khi nhắc đến TTCK, chúng ta chỉ nghĩ tới việc huy động vốn và IPO là cách mà các doanh nghiệp thường tiếp cận nguồn vốn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hình thức khác để huy động vốn như phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), phát hành tín phiếu, huy động vốn nước ngoài… vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Vì vậy, để có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tối ưu hóa hoạt động sản xuất cho các công ty đại chúng, chúng tôi cũng mong muốn đa dạng hóa thêm các sản phẩm chứng khoán, đặc biệt là ưu tiên phát triển thị trường TPDN để các nhà đầu tư có thể tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Thứ tư, hiện nay thời gian cổ phiếu về tài khoản là T+3, vẫn còn khá dài và các nhà đầu tư không được phép bán trước khi chứng khoán về tài khoản, điều này làm ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của chứng khoán cơ sở. Do vậy, chúng tôi cũng mong muốn UBCKNN xem xét việc sớm giảm bớt thời gian cổ phiếu về tài khoản để gia tăng tính thanh khoản cho thị trường và hấp dẫn nhà đầu tư.

Các bài viết khác: