Skip to content
ssc.gov.vn
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành cùng phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới
245
15/03/2019

(Ý kiến của ông Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2019)


Trong quá trình nghiên cứu xây dựng chính sách kinh tế tham mưu cho Chính phủ, chúng tôi thấy vai trò hết sức quan trọng và cơ bản của thị trường vốn, trong đó có hoạt động của TTCK. Đây không chỉ là một kênh huy động, bổ sung nguồn vốn đầu tư của đất nước mà đây còn là một kênh phân bổ lại các nguồn lực tài chính, tạo sự năng động và tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, đồng thời nó là hàn thử biểu hết sức quan trọng để Chính phủ có những điều hành kinh tế cũng như phản ứng kịp thời trước những thay đổi của thị trường hay trước những biến động của dòng vốn.

Về tổng thể, quá trình tái cơ cấu đầu tư của Việt Nam hướng đến sẽ là làm giảm tỷ trọng đầu tư khu vực nhà nước, mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm xuống còn 31% -34%. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, tổng đầu tư của khu vực nhà nước xấp xỉ 40% (39,9%), năm 2016 - 2017 con số này liên tục giảm xuống còn 36,8% năm 2016 và 34% năm 2017. Như vậy, nguồn vốn từ khu vực công giảm nhưng chúng ta vẫn duy trì được tổng đầu tư toàn xã hội tăng để tốc độ tăng trưởng hàng năm vẫn đạt xấp xỉ 7% như thời gian vừa qua. Do đó, chúng ta thấy được minh chứng rất rõ ràng về vai trò của thị trường vốn, trong đó có TTCK để huy động đầu tư từ các kênh và từ các nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển, tăng trưởng của đất nước.

Bên cạnh đó, vai trò của TTCK còn là kênh vận chuyển, lưu chuyển nguồn vốn từ các hoạt động kém hiệu quả sang các hoạt động hiệu quả hơn, từ các doanh nghiệp làm ăn yếu kém sang các doanh nghiệp có khả năng sử dụng vốn tốt hơn. Như chúng ta đã biết là phân bổ nguồn lực từ các bộ máy hành chính thường không hiệu quả, không thể đáp ứng được tính hiệu quả cao nhất như thị trường và chính TTCK là nơi tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Quá trình hoạt động và quy mô của TTCK trong thời gian vừa qua có sự thay đổi rất lớn, góp phần đạt mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế của chúng ta trong giai đoạn 2016 - 2020, và đồng thời là cho giai đoạn tiếp theo. Chính vì vai trò quan trọng và ý nghĩa của TTCK như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ đồng hành cùng với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện thể chế, xây dựng các công cụ trong Luật Chứng khoán (sửa đổi) để phát triển TTCK trong thời gian tới đây.

Các bài viết khác: