Skip to content
ssc.gov.vn
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm trong năm 2019
245
15/03/2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Chứng khoán trong năm nay, đó là: i) xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi); và ii) tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ TTCK theo kế hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Vậy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ làm gì để hiện thực hóa các chỉ đạo của Phó Thủ tướng? Trao đổi với phóng viên Tạp chí Chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho biết, trong năm 2019, UBCKNN sẽ tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thưa Chủ tịch, để triển khai các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, UBCKNN sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì trong năm 2019?

Trong năm 2019, để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, UBCKNN sẽ tập trung vào 4 giải pháp chính sau:

Một là, tập trung hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm nay và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2019, theo Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2019 đã được Quốc hội thông qua.

Hai là, tích cực triển khai chương trình tái cấu trúc TTCK theo Đề án cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019.

Ba là, thực hiện việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam trên cơ sở tái cấu trúc lại SGDCK Hà Nội và SGDCK Tp. Hồ Chí Minh theo đúng Đề án thành lập SGDCK Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/1/2019. Cụ thể, SGDCK Việt Nam sẽ được thành lập theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK Tp. Hồ Chí Minh nhằm: (i) thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; (ii) tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; (iii) góp phần nâng hạng TTCK Việt Nam; (iv) nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Bốn là, triển khai một số sản phẩm mới, mà trọng tâm là Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) tại SGDCK Hà Nội và sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) tại SGDCK Tp. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 là năm thực hiện các giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm để TTCK hoạt động suôn sẻ, đồng bộ, bền vững và đóng góp ngày càng tốt hơn vào sự phát triển của thị trường tài chính cũng như nền kinh tế nước nhà.

Tôi tin rằng nếu chúng ta quyết tâm thực hiện được một cách đồng bộ và thành công 4 giải pháp nêu trên, triển khai các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thì nhiều khả năng tổ chức FTSE Russell sẽ xem xét nâng hạng cho TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market) cấp độ 2 vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

 

Chủ tịch có thể chia sẻ rõ hơn về kế hoạch triển khai một số sản phẩm mới trên TTCK trong thời gian tới?

Việc triển khai một số sản phẩm mới thực hiện theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, cụ thể là nghiên cứu cải tiến và phát triển các chỉ số chứng khoán mới (ngoài chỉ số VN30) để có thể xem xét lựa chọn làm tài sản cơ sở cho các loại chứng khoán phái sinh khác (như triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh HĐTL trên một số chỉ số mới) để có thể đưa vào giao dịch trong những năm tới. Trước mắt, việc triển khai sản phẩm HĐTL TPCP (Bond Future) kỳ hạn 5 năm trên SGDCK Hà Nội và sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển TTCK năm 2019 của ngành Chứng khoán. Trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, trong năm 2019, ngành Chứng khoán cần triển khai ngay sản phẩm chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm HĐTL TPCP.

Hiện nay, đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, UBCKNN đã phối hợp với SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đưa vào giao dịch sản phẩm này. SGDCK Hà Nội và VSD đã công bố thông tin về mẫu hợp đồng trên website và tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm này vào tháng 10/2018. Tính đến nay, khuôn khổ pháp lý để triển khai sản phẩm này đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống giao dịch và thanh toán sản phẩm HĐTL TPCP đã hoàn tất, các thành viên thị trường cũng đã sẵn sàng triển khai sản phẩm này.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị triển khai sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm đã hoàn tất và UBCKNN nhận thấy thời điểm phù hợp để triển khai sản phẩm này là đầu quý II/2019.

Còn đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, đến nay chúng ta đã có đầy đủ cơ sở để triển khai, cả về cơ sở pháp lý lẫn hệ thống giao dịch cũng như sự sẵn sàng của các thành viên. Nhưng theo quy định của văn bản pháp quy, việc phát hành sản phẩm chứng quyền phải dựa trên báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của các doanh nghiệp có chứng khoán cơ sở là các doanh nghiệp niêm yết (DNNY). Mà như chúng ta biết, thời điểm đầu năm, các DNNY đang thực hiện kiểm toán BCTC nên để có BCTC đã được kiểm toán thường vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Chúng ta cũng cần có thời gian ít nhất một tháng để chuẩn bị. Vì vậy, chúng tôi cho rằng có thể đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm vào giao dịch trên thị trường khoảng cuối quý II hoặc đầu quý III/2019.

Các bài viết khác: