Skip to content
ssc.gov.vn
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Thị trường chứng khoán sẽ phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào kinh tế nước nhà
245
15/03/2019

 (Trích đăng bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2019)

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Tài chính đã chủ động trong công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2018 đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra cũng như giữ vững vị trí “top đầu” các Bộ, ngành về cải cách hành chính.

Song song với những thành tựu nói trên, không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển vượt bậc của ngành Tài chính cũng như nền kinh tế nước nhà.

Năm 2018, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu, nhưng nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước, các chính sách phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2018 vẫn đứng vững và duy trì tăng trưởng trên nhiều khía cạnh, là điểm hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, quy mô và phạm vi của thị trường cũng đã ngày càng lớn mạnh.

Tính đến cuối năm 2018, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 72% GDP của năm 2018, đã vượt trước 2 năm chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020, đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, hỗ trợ thị trường tiền tệ, giảm áp lực đối với hệ thống các ngân hàng. TTCK đã và đang trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy xã hội hóa việc huy động vốn, góp phần tích cực vào tái cơ cấu và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Công tác tái cơ cấu thị trường đã được triển khai quyết liệt theo đề án đã được phê duyệt.

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao của ngành Tài chính nói chung, ngành Chứng khoán nói riêng ngày càng lớn và nặng nề. Tuy nhiên, để đáp ứng lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành, địa phương, chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, tăng cường công tác giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi cùng cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia TTCK Việt Nam.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2019, tập trung triển khai Đề án thành lập SGDCK Việt Nam và nhiều giải pháp phát triển thị trường, nâng hạng TTCK Việt Nam.

Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị UBCKNN cùng các thành viên thị trường tập trung thực hiện đánh giá tình hình hoạt động TTCK Việt Nam trong năm 2018 và nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, TTCK sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nước nhà.

 

Các bài viết khác: